Szkolenie weterynaryjne - Koło Łowieckie "PIAST" w Sulechowie

KOŁO ŁOWIECKIE nr 46

"PIAST" W SULECHOWIE

Przejdź do treści

Menu główne:

Z ŻYCIA KOŁA > Rok 2017
Szkolenie weterynaryjne myśliwych


     W dniu 26 listopada 2017 r. w Trzebiechowie zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu wiedzy wymaganej od osób, które polują na zwierzęta łowne z zamiarem wprowadzenia na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych z tych zwierząt, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 1092),  potocznie zwane szkoleniem weterynaryjnym myśliwych.   

   Szkolenie przeprowadzone zostało w formie kursu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i zakończone wydaniem stosownych zaświadczeń, potwierdzających ukończenie tego szkolenia. Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia myśliwych jest ważne przez okres 10-ciu lat od jego wydania.    

Program szkolenia obejmował:
- przypomnienie podstawowych wiadomości z zakresu anatomii, fizjologii oraz behawioryzmu zwierząt łownych;
- omówienie nietypowego zachowania się zwierząt związanego z chorobą;
- omówienie czynników warunkujących występowanie, przebieg i szerzenie się wśród zwierząt łownych chorób zakaźnych;
- omówienie występowania chorób odzwierzęcych i chorób zakaźnych zwierząt na terenie naszego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem ASF (afrykańskiego pomoru świń), brucelozy, klasycznego pomoru świń, wścieklizny itp.;
- omówienie parazytoz wspólnych dla ludzi i zwierząt łownych,  w tym: motylic, włośni, tasiemców, glist, owsików, kleszczy, świerzbu itp.;
- przypomnienie zasad postępowania z odstrzelonym zwierzęciem w łowisku,  podczas składowania i transportu oraz z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi, powstających przy pozyskiwaniu zwierząt łownych;
- omówienie najczęściej występujących zmian anatomopatologicznych u odstrzelonych zwierząt łownych;
- przypomnienie o obowiązujących aktach prawnych z zakresu bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt oraz wymagań, jakie powinny być spełnione przez mięso zwierząt łownych wprowadzane na rynek;
- przypomnienie podstawowych wiadomości dotyczących źródeł skażeń środowiska naturalnego w Polsce;
- ponadto przypomniano zebranym zasady wypełniania części AI i AII oraz B oświadczenia o przeprowadzeniu oględzin tuszy i narządów wewnętrznych odstrzelonego zwierzęcia, o którym mowa w przedmiotowym Rozporządzeniu MRiRW.    

      Szkolenie przeprowadził kol. dr n. wet. Jan Mejnartowicz. W szkoleniu uczestniczyła liczna grupa myśliwych z naszego Koła.

Darz Bór
                                                                                                             Krzysztof Roślik

 Statystyki
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego