Zasiedlanie łowiska bażantami - Koło Łowieckie "PIAST" w Sulechowie

KOŁO ŁOWIECKIE nr 46

"PIAST" W SULECHOWIE

Przejdź do treści

Menu główne:

Z ŻYCIA KOŁA > Rok 2018
Introdukcja bażanta –
kolejne zasiedlanie łowiska KŁ „Piast” Sulechów

     
    Kontynuując strategię odbudowy populacji bażanta w naszych obwodach, również w tym roku gospodarczym zasililiśmy łowisko tymi ptakami. Wypuszczono 20 kogutów i 80 kur. Bażanty pochodziły z hodowli wolierowej prowadzonej przez OHZ PZŁ w Niecieczy. Zasiedlony został teren okolic Podlegórza, Głuchowa, Smolna Wielkiego oraz Klenicy.
   Przed wypuszczeniem hodowlanych bażantów do łowiska, zostały przygotowane stałe punkty dokarmiania tzw. „podsypy” oraz przeprowadzono intensywny odstrzał drapieżników w rejonach przewidzianych do zasiedlenia.
   Na terenie naszych obwodów łowieckich od wielu lat daje się zaobserwować powolny, lecz systematyczny proces odbudowy populacji bażantów. Proces introdukcji przynosi zatem wymierne korzyści w postaci zwiększenia populacji tych ptaków w łowisku, a prowadzone zasiedlenia pozwalają uregulować bazę genową i strukturę płci wśród osobników żyjących na wolności.    
      Zasiedlanie przeprowadzili w dniu 23 marca 2018 r. koledzy Jerzy Wojciechowski i Mirosław Kmiecik.  

Tekst: Krzysztof Roślik.
Zdjęcia: J. Wojciechowski, M. Kmiecik.
 

 Statystyki
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego