XXII Okręgowy Zjazd Delegatów - Koło Łowieckie "PIAST" w Sulechowie

KOŁO ŁOWIECKIE nr 46

"PIAST" W SULECHOWIE

Przejdź do treści

Menu główne:

Z ŻYCIA KOŁA > Rok 2018
XXII Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze.

     23 września w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze po raz 22 myśliwi, delegaci z okręgu zielonogórskiego zebrali się na Okręgowym Zjeździe Delegatów.
     Po uroczystym powitaniu w oprawie sygnalistów, oraz wyborze przewodniczącego, zastępcy i dwóch sekretarzy zjazdu wręczono odznaczenia łowieckie, którymi udekorowano dwóch członków naszego Koła Łowieckiego. Kolega Hubert Kostorz otrzymał medal: Zasłużony dla Łowiectwa Zielonogórskiego a kolega Bogusław Napieralski Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej.
   Po tak miłym akcencie rozpoczęto obrady. Myśliwi Delegaci w swoich słowach bardzo często nawiązywali do zmienionej w bieżącym roku Ustawy Prawo Łowieckie, zobowiązując przyszłych Delegatów na Zjazd Krajowy o działanie mające na celu przywrócenie chociaż części starych zapisów, funkcjonujących przed 1 kwietnia 2018r.
     Dokonano również wyboru 7 delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ, którymi zostali: kol. Jacek Banaszek, kol. Andrzej Bawłowicz, kol. Maciej Jaśkowski, kol. Jarosław Karwański, kol. Jan Olszewski, kol. Andrzej Skibiński oraz kol. Stanisław Nowakowicz. Na Członka Naczelnej Rady Łowieckiej wybrano kol. Andrzeja Skibińskiego.
     Smutnym akcentem było przekazanie sztandaru Okręgowej Rady Łowieckiej PZŁ w Zielonej Górze pod opiekę Zarządu Okręgowego PZŁ w Zielonej Górze.
Odznaczonym członkom naszego Koła, serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów na niwie myśliwskiej i w życiu prywatnym. Gratulujemy również wszystkim Delegatom na Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ, wierzymy, że będziecie nas godnie reprezentować.

Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór
Tekst i zdjęcia: Dominika Gierlik
 Statystyki
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego