Akademia Świadomego Myśliwego- warsztaty - Koło Łowieckie "PIAST" w Sulechowie

KOŁO ŁOWIECKIE nr 46

"PIAST" W SULECHOWIE

Przejdź do treści

Menu główne:

Z ŻYCIA KOŁA > Rok 2017
Warsztaty „Akademii Świadomego Myśliwego”


     W dniu 8 grudnia 2017 r. w siedzibie ZO PZŁ w Zielonej Górze odbyło się szkolenie pt. „Akademia Świadomego Myśliwego”. Szkolenie rekomendowane przez Zarząd Główny PZŁ w Warszawie miało na celu przygotowanie myśliwych między innymi na ewentualność blokowania polowania przez grupy ekologów, postępowania w przypadku pojawienia się grup ludzi usiłujących zakłócić ceremonię pokotu, dochodzenia swoich praw od zakłócających polowanie.   
     Prelegenci w swoich wystąpieniach szczególną uwagę zwracali na umiejętność skutecznego prowadzenia dialogu przy udziale mediów oraz na kształtowanie i kreowanie poprawnego wizerunku myśliwego w lokalnym środowisku. W trakcie szkolenia poruszano również umiejętność sporządzania dokumentacji fotograficznej z polowań i celowość ich zamieszczania w Internecie.
  Uczestnicy szkolenia jednomyślnie podkreślali potrzebę kontynuacji tego typu szkoleń, aby być odpowiednio przygotowanym na wszelkie ewentualności w czasie wykonywania polowania.
   Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali stosowny certyfikat, potwierdzający ukończenie „Akademii Świadomego Myśliwego”. W szkoleniu z KŁ „Piast” w Sulechowie uczestniczyło dwóch myśliwych oraz zainteresowany tą tematyką kol. stażysta.


DARZ BÓR

                                                                                           Krzysztof Roślik

 Statystyki
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego